ორგანიზაციის ისტორია

ორგანიზაციის მისია

„დიჯი-სოლთს“ თავის მისიად მიაჩნია საკუთარი წვლილი შეიტანოს ცოდნის საზოგადოების მშენებლობაში, სადაც მოქალაქეების მიერ ინფორმაციის შექმნა, გავრცელება, გამოყენება და ინტეგრაცია მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული აქტივობაა. მსოფლიო საზოგადოების განვითარების შესაბამისად „დიჯი-სოლთს“ მიაჩნია, რომ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და სოციალური ცხოვრების ცვლილების ძირითადი მამოძრავებელი ძალაა. შესაბამისად „დიჯი-სოლთის“ სტრატეგიული მიზნებია: საზოგადოებაში ციფრული წიგნიერების განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია; ციფრული საგანმანათლებლო რესურსების შექმნა და განვითარება: განათლების სფეროში დასაქმებულ პირთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.

ორგანიზაციის თანამშრომლები